Köpt PG

Jag har köpt fler Procter & Gamble på omkring 73 USD. Nu har bara en liten del likvider från Ratos-försäljningen kvar, och har någorlunda säkrat att jag får åtminstone samma utdelningsnivå som förra året, typ 21 000+ kr.

En sorglig bild föreställande Ratos vs OMXS30 de senaste 5 åren (dock utan utdelningar):


Jag är glad att Ratos har lämnat min portfölj.

 //Finanskvinnan