Så räknar du ut GAV

Här kommer en bild över hur man räknar ut GAV på ett smidigt sätt.


Steg 1: Lägg in alla transaktioner i excelarket. Jag markerade rött och grönt i listan för att se dyraste och billigaste köp bara på kul.

Steg 2: Markera alla kolumnerna med information och gör en pivottabell (se instruktion här om du inte vet hur man gör). Om man bara markerar cellerna man nu har skrivit i så kommer inte framtida transaktioner som man fyller på med in i tabellen.

På radetiketter ska "aktie" vara, d v s aktiens namn. På värden räcker det att lägga in summa av "antal" och summa av "belopp", men jag har också lagt in medel, max och min av kursen. Det vill säga hur mycket jag som mest och minst betalat eller fått för en aktie. Tabellen kan inte ligga under listan med transaktioner som på bilden utan ska ligga bredvid i excelarket.

Fältlistan är med bara för att visa hur det ska se ut för att tabellen ska bli korrekt.

Steg 3: De röda siffrorna i tabellen har jag räknat ut själv, de kommer inte in automatiskt. Det gör man genom att ta tabellens belopp delat med antal för varje aktie och då får man fram GAV.

Angående att lägga ut excelark så har jag bestämt mig för att jag inte vill göra det. Orsaken är att det av någon outgrundlig anledning lämnas spår så fort jag ändrar något eller lägger in en kommentar, och de spåren är mitt namn. Istället tittar jag på att göra något i Google Documents som alla kan ta del av. Men eftersom jag är väldigt upptagen just nu kan det dröja ett tag innan det blir klart.

//Finanskvinnan